Despatx d'advocats a Esplugues de Llobregat

CIVIL

Separacions i Divorcis

Guarda i custodia i aliments
Lloguers
Herències
Incapacitats
Accidents de trànsit
Responsabilitat civil
Contractes: Reclamacions impagats, incompliments, nul•litat..etc

LABORAL

Acomiadaments
Accidents de treball
Invalidesa i altres prestacions
Reclamacions de quantitat
Seguretat Social

Assessorament Jurídic

ADMINISTRATIU

Contractes 

Urbanisme
Estrangeria
Responsabilitat Patrimonial

MERCANTIL

Societats

Contractes mercantils

DRET BANCARI

PENAL

Judicis ràpids
Judicis per delictes lleus
Procediment abreujat
Sumari
Jurat

Vivim temps de canvis continus, on l ´exercici i coneixement del món de l´advocacia és més important que mai, sent indispensable tenir aprop professionals que responguin de manera eficient, i que existeixi el feedback i confiança indispensable . 


Sabem tractar i trobar una adequada sol .lució, de la manera més eficient possible, oferint un servei legal integral. 


Tots els nostres clients compten amb nosaltres, davant qualsevol situació . 


Fes quelcom perque canviï o trobar la sol.lució óptima.

¡Explica'ns el teu problema legal i t'ajudarem!

© 2021 MARCOS & FERRERES ADVOCATS S.L.P. Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital